भरीव सहकार्य :

लोकनेते आमदार श्री. हितेंद्र ठाकूर,

तत्कालीन नवघर-माणिकपूर नगरपरिषद,

वसई  विरार शहर महानगरपालिका, 

वसई तालुका कला क्रीडा विकास मंडळ, 

विवा महाविद्यालय, विरार,

अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालय, वसई, 

जी. जे. वर्तक शाळा, वसई, 

न्यू इंग्लिश स्कूल, वसई

बॅसीन कॅथॉलिक बँक, वसई, 

वसई विकास सह. बँक, वसई, 

वसई जनता सह. बँक, वसई

वाय. एम. सी. ए. सभागृह, माणिकपूर, 

अनंतराव ठाकूर नाट्यगृह, वसई

आणि 

वसईतील विविध शैक्षणिक संस्था